Hoạt động trong tuần

04 Tháng 1 2021 - 10 Tháng 1 2021

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Regularity of optimal solutions and multipliers to a elliptic optimal control problem.
Báo cáo viên: Nguyễn Quốc Tuấn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A fiberwise criterion for flatness of morphisms of infinite type
Speaker: Phùng Hồ Hải

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Tournaments and bipartite tournaments without vertex disjoint cycles of different lengths (phần 2)
Người trình bày: Ngô Đắc Tân - Viện Toán học.

Xêmina Hình học đại số
Hecke Operators (II)
Báo cáo viên: Phạm Ngô Thành Đạt (Sorbonne university)

Xêmina Xác suất và thống kê
A closed form formula for swaption pricing in Heath-Jarrow-Morton framework and various applications
Báo cáo viên: Trịnh Tuấn Phong (Credit Agricole and Investment Bank, France)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Intersection cohomology of the moduli of of 1-dimensional sheaves and the moduli of Higgs bundles
Speaker: Junliang Shen (MIT)

Bài giảng viện
Fast computation: the magic of sampling
Trình bày: GS. Vũ Hà Văn

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Vojta's conjecture and arithmetic dynamics
Speaker: Yohsuke Matsuzawa (Brown University)

04 Tháng 1 2021 - 10 Tháng 1 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày