Hoạt động trong tuần

30 Tháng 11 2020 - 06 Tháng 12 2020

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
The algebra of principle parts and a universal property
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Second-order variational analysis in second-order cone programming
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Contact loci of hyperplane arrangements
Speaker: Tran Quang Tue (KU Leuven)

Xêmina Hình học đại số
Chuỗi Eisenstein và hàm theta
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic behavior of first passage time in frog models
Speaker: Cấn Văn Hảo (IMH-VAST and NUS)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the four-dimensional Minimal Model Program for singularities and families in positive characteristic
Speaker: Jakub Witaszek (University of Michigan)

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Stokes matrices, surfaces, and points on spheres
Speaker: Yu-Wei Fan (UC Berkeley)

30 Tháng 11 2020 - 06 Tháng 12 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày