Hoạt động trong tuần

16 Tháng 11 2020 - 22 Tháng 11 2020

Xêmina Hình học tính toán
Xác định tam giác phân Delaunay của tâp hữu hạn điểm trên mặt phẳng
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Xêmina Phương trình vi phân
Riemannian optimization on the symplectic Stiefel manifold (Cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Sơn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On some density results for rational points
Speaker: Prof. Nguyen Quoc Thang

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Optimality conditions based on the Fréchet second-order subdifferential
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Xêmina Hình học đại số
Các tính toán về chiều và giống
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
A Castelnuovo-Mumford regularity bound for threefolds with mild singularities
Speaker: Jinhyung Park (Sogang University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Semiorthogonal decompositions for singular varieties
Speaker: Evgeny Shinder (University of Sheffield)

16 Tháng 11 2020 - 22 Tháng 11 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày