Hoạt động trong tuần

13 Tháng 7 2020 - 19 Tháng 7 2020

Xêmina Hình học giải tích
Introduction to K-thoery I
Báo cáo viên: Nguyễn Hùng

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on convex hulls and the support vector machine (cont.)
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Phương pháp tính toán vi phân Kähler đối với đa tạp chiều không
Báo cáo viên: Trần Nguyễn Khánh Linh (ĐHSP Huế)

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of configuration spaces of odd dimensional spheres
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Xêmina Hình học đại số
The Dolbeault Theorem
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội)

13 Tháng 7 2020 - 19 Tháng 7 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày