Hoạt động trong tuần

09 Tháng 12 2019 - 15 Tháng 12 2019

Hội nghị, hội thảo
Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
Hà Nội, 9/12/2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential Stability in Conic Linear Programming
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Cyclability in Graph Classes
Báo cáo viên: Christophe Crespelle

Bài giảng viện
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
Báo cáo viên: Janos Pach (Renyi Institute Budapest and MIPT Moscow)

09 Tháng 12 2019 - 15 Tháng 12 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày