Hoạt động trong tuần

31 Tháng 12 2018 - 06 Tháng 1 2019

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Benson
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On motivic cohomology of singular local k-schemes
Người báo cáo: Jinhyun Park (KAIST, Korea)

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics (continue)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

31 Tháng 12 2018 - 06 Tháng 1 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày