Hoạt động trong tuần

10 Tháng 12 2018 - 16 Tháng 12 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Geoffrion
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Relations in the maximal pro- quotients of absolute Galois groups
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras I
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Bài giảng viện
BICMR-IMH Colloquium in Mathematics
Friday, December 14, 2018

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 3)
Báo cáo viên TS Nguyễn Tất Thắng

10 Tháng 12 2018 - 16 Tháng 12 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày