Hoạt động trong tuần

25 Tháng 12 2017 - 31 Tháng 12 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Noise induces phenomena in nonlinear systems
Báo cáo viên: Đoàn Thái Sơn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differentiability Properties of a Parametric Consumer Problem
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Tập khoảng cách trên đa tạp
Người báo cáo: Đỗ Duy Hiếu

25 Tháng 12 2017 - 31 Tháng 12 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày