Hoạt động trong tuần

04 Tháng 12 2017 - 10 Tháng 12 2017

Xêmina Hình học đại số
Hitchin fibration
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Constraint satisfaction problems on infinite domains
Người báo cáo: Phạm Văn Trung (Viện Toán học)

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
Regularization of Quasi Variational Inequalities
Người báo cáo: Christiane Tammer (Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, CHLB Đức)

04 Tháng 12 2017 - 10 Tháng 12 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày