Hoạt động trong tuần

Tối ưu trong Kỷ nguyên Công nghiệp 4.0 (CANCELLED)
Hà Nội, 3-4/4/2020

This conference has been cancelled

Thời gian: 3-4/4/2020.
Địa điểm: Nhà A6 Đại học Phenikaa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Ban tổ chức:
Hà Minh Hoàng (Đại học Phenikaa), Phong Thị Thu Huyền (Viện Toán học, thư ký), Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, trưởng ban), Nguyễn Trung Thành (Đại học Phenikaa).

Trở lại