Hoạt động trong tuần

Orlik-Solomon algebra for arrangements (continued)
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 30/5/2019

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: We introduce the construction of the orlik-solomon algebra for any hyperplane arrangement. The purpose is to prove this algebra is isomorphic to the cohomology algebra of the complement.

Trở lại