Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ ba 02 Tháng 3 2021
Thứ ba 02 Tháng 3 2021
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems.
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày