Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ ba 26 Tháng 1 2021
Thứ ba 26 Tháng 1 2021
15:00 

Xêmina Hình học đại số
Introduction to Langlands program
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Hiếu (TU Munich)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày