Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ tư 13 Tháng 1 2021
Thứ tư 13 Tháng 1 2021
09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Flat extensions and birational maps
Speaker: Đoàn Trung Cường

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày