Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ sáu 04 Tháng 12 2020
Thứ sáu 04 Tháng 12 2020
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the four-dimensional Minimal Model Program for singularities and families in positive characteristic
Speaker: Jakub Witaszek (University of Michigan)

09:00 

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

09:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Stokes matrices, surfaces, and points on spheres
Speaker: Yu-Wei Fan (UC Berkeley)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày