Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ tư 02 Tháng 12 2020
Thứ tư 02 Tháng 12 2020
08:00 

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
The algebra of principle parts and a universal property
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Second-order variational analysis in second-order cone programming
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Vân Hằng

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Contact loci of hyperplane arrangements
Speaker: Tran Quang Tue (KU Leuven)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày