Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ năm 26 Tháng 11 2020
Thứ năm 26 Tháng 11 2020
13:00 

Xêmina Hình học đại số
Các tính toán về chiều và giống (tiếp theo)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày