Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ ba 07 Tháng 7 2020
Thứ ba 07 Tháng 7 2020
09:30 
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on convex hulls and the support vector machine (cont.)
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

14:00 

Xêmina Hình học giải tích
The Gelfand–Naimark Representation II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày