Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ năm 14 Tháng 5 2020
Thứ năm 14 Tháng 5 2020
09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

09:00 

Xêmina Hình học giải tích
Giới thiệu C*-đại số I
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Covid-19: Facts and Mathematical Models
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Cấu xạ tách
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Diện Riemann và tính chất cơ bản của ánh xạ chỉnh hình
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày