Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ tư 30 Tháng 10 2019
Thứ tư 30 Tháng 10 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Introduction to Schubert Calculus
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp

09:30 

Xêmina Giải tích
Variations of invariants metrics on domains in C^n, I
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Diệu

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày