Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ tư 23 Tháng 10 2019
Thứ tư 23 Tháng 10 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the local Lipschitz trivial value problem for polynomials.
Báo cáo viên: Vincent Grandjean (Universidade Federal do Ceará, Brazil)

09:30 
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày