Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ năm 17 Tháng 10 2019
Thứ năm 17 Tháng 10 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Asymptotic behavior of symmetric ideals and beyond
Báo cáo viên: Dinh Van Le (Uni. Osnabrueck)

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Curvature and Equisingularity of real functions
Báo cáo viên: Vincent Grandjean (Universidade Federal do Ceara, Brazil)

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Implementing diferential privacy in machine learning
Báo cáo viên: Trần Bảo Trung

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Inductively free and recursively free arangements (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày