Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ năm 10 Tháng 10 2019
Thứ năm 10 Tháng 10 2019
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Random Walk in Complex Network and some Applications
Báo cáo viên: Lê Chí Ngọc

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Geometry of conjunction set of smooth Gaussian fields
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Inductively free and recursively free arangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày