Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ năm 03 Tháng 10 2019
Thứ năm 03 Tháng 10 2019
08:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Generalized cohomology theories of Grassmannians
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Deletion-Addition theorems for free arangements (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
On the probability distribution of product of powers in compact Lie groups
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày