Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ tư 28 Tháng 8 2019
Thứ tư 28 Tháng 8 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Filter regular sequence under small perturbations
Báo cáo viên: Phạm Hùng Quý

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày