Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ năm 20 Tháng 6 2019
Thứ năm 20 Tháng 6 2019
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Conference on Lean and Formal Abstracts
Hanoi, June 17-20, 2019

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Orlik-Solomon algebra and shuffle algebra for arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày