Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ năm 30 Tháng 5 2019
Thứ năm 30 Tháng 5 2019
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
Da Nang, May 27-31, 2019

08:00 

Hội nghị, hội thảo
THE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL "COMPLEX ANALYSIS AND APPLICATIONS"
Hanoi, May 22 - June 09, 2019

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Introduction to Bernstein copula and B-spline copula
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Orlik-Solomon algebra for arrangements (continued)
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày