Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ năm 09 Tháng 5 2019
Thứ năm 09 Tháng 5 2019
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Accurate appromixated solution to the differential inclusion based on the ordinary differential equation
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hiền

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Sắp xếp trên cây
Báo cáo viên: Phan Thị Hà Dương

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Supersolvable Arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày