Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ năm 02 Tháng 5 2019
Thứ năm 02 Tháng 5 2019
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Finite element methods with discontinuous approximations
Speaker: Professor Xiu Ye (University of Arkansas at Little Rock, USA)

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Poincare polynomial for intersection lattice of arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày