Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ ba 23 Tháng 4 2019
Thứ ba 23 Tháng 4 2019
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Applications of optimal transport
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

15:30 

Xêmina Hình học đại số
A Vanishing Theorem of Grothendieck
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày