Hoạt động trong tuần

Lịch theo ngày

Thứ tư 27 Tháng 3 2019
Thứ tư 27 Tháng 3 2019
08:00 
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Existence of solutions of polynomial vector variational inequalities
Báo cáo viên: Vũ Trung Hiếu

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Shalika germs and their application to relative trace formula
Báo cáo viên: Đỗ Việt Cường

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày