27 Tháng 11 2021

Xêmina Hình học đại số
Mac Lane valuations and an application to resolution of quotient singularities
Người báo cáo: Andrew Obus (Baruch College)

Xêmina Hình học đại số
The de Rham - Crystalline Comparison for Affines
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

27 Tháng 11 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới