HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 22 Tháng 9 2022
Thứ năm 22 Tháng 9 2022
00:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Vassiliev filtration and Varchenko-Gelfand filtration
Speaker: Masahiko Yoshinaga (Osaka University)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Introduction to Malliavin calculus
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)

16:30 

Xêmina Hình học đại số
p-divisible groups and Rapoport-Zink spaces (I)
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Hiếu (University of Münster)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới