HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 03 Tháng 10 2019
Thứ năm 03 Tháng 10 2019
08:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Brauer groups of a field
Speaker: Nguyen Duy Tan (IMH)

08:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Generalized cohomology theories of Grassmannians
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Deletion-Addition theorems for free arangements (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
On the probability distribution of product of powers in compact Lie groups
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới