HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 02 Tháng 10 2019
Thứ tư 02 Tháng 10 2019
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số kết quả mới về tính hữu hiệu chính thường cho một lớp bài toán tối ưu véctơ
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Castelnuovo--Mumford regularity of small symbolic powers of edge ideals
Báo cáo viên: Seyed Amin Seyed Fakhari

09:30 

Xêmina Giải tích
Classification of stable solutions to some nonlinear elliptic equations, I
Báo cáo viên; Dương Anh Tuấn (ĐHSP Hà Nội)

10:45 

Xemina nhóm Đa thế vị
The existence of viscosity solutions to parabolic complex Monge-Ampère equations
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới