HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 26 Tháng 9 2019
Thứ năm 26 Tháng 9 2019
08:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Galois cohomology
Speaker: Nguyen Duy Tan (IMH)

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Infinity - categories and infinity - operads. (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Subgraph statistics
Báo cáo viên: Trần Mạnh Tuấn (ĐH Bách khoa Hà Nội)

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free Arrangements (part 2)
Báo cáo viên: Trần Nhật Tân

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới