HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 26 Tháng 9 2019
Thứ năm 26 Tháng 9 2019
08:00 

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
Galois cohomology
Speaker: Nguyen Duy Tan (IMH)

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Infinity - categories and infinity - operads. (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Đình Vũ

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Subgraph statistics
Báo cáo viên: Trần Mạnh Tuấn (ĐH Bách khoa Hà Nội)

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free Arrangements (part 2)
Báo cáo viên: Trần Nhật Tân

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày