HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 16 Tháng 1 2019
Thứ tư 16 Tháng 1 2019
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Giới thiệu về ZIMPL và SCIP
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the homology groups H_*(G_d, V^{\otimes d})
Báo cáo viên: Phạm Văn Tuấn (ĐHKHTN)

09:30 

Xêmina Giải tích
A comparison theorem for subharmonic functions II
Speaker: Do Thai Duong

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics (continue)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới