HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 14 Tháng 1 2019
Thứ hai 14 Tháng 1 2019
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm (tiếp tục)
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày