HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 14 Tháng 1 2019
Thứ hai 14 Tháng 1 2019
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm (tiếp tục)
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới