HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 10 Tháng 10 2018
Thứ tư 10 Tháng 10 2018
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Dáng điệu tiệm cận của một số bất biến của lũy thừa các iđêan cạnh
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Hằng

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Định lý kiểu Frank-Wofle và Định lý kiểu Eaves trong tối ưu đa thức
Báo cáo viên: Vũ Trung Hiếu

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới