HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 07 Tháng 6 2018
Thứ năm 07 Tháng 6 2018
08:30 

Xêmina Hình học tính toán
Geometric Approximation via Coresets
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A new approach to Exact Pattern Matching (Part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Huy Trường

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Young differential delay equations driven by Holder continuous paths
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày