HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 10 Tháng 3 2015
Thứ ba 10 Tháng 3 2015
08:00 

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Full waveform inversion in seismic exploration
Người báo cáo: Doan Huy Hien

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới