HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 22 Tháng 1 2015
Thứ năm 22 Tháng 1 2015
09:30 

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Maximal singular integral transforms on local fields
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới