Hội nghị

Tháng 10 2024

Hội nghị, hội thảo
School and Workshop “Selected topics in Arithmetic Algebraic Geometry”
Hanoi, 28 October – 08 November 2024

Tháng 5 2024

Hội nghị, hội thảo
IMVAST-OCAMI Joint Conference on Selected Areas in Mathematics
Osaka, May 16 (Thu) -18 (Sat), 2024

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số - Lý thuyết số - Hình hoc - Tô pô 2024
Đà Lạt, 28-31/5/2024

Hội nghị, hội thảo
Ổn định của phương trình nhiều bậc phân số
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

Tháng 4 2024

Hội nghị, hội thảo
Some recent progress on selected problems in number theory
Hanoi, 23-25/4/2024

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 22
Ba Vì, 25 – 27/4/2024

Tháng 3 2024

Hội nghị, hội thảo
Singularities and algebraic geometry
Phu Yen, March 18-22, 2024

Tháng 2 2024

Công bố khoa học mới