Hội nghị

Tháng 10 2022

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học HÌNH HỌC – GIẢI TÍCH VÀ ỨNG DỤNG
Phú Thọ, 14/10-16/10/2022

Hội nghị, hội thảo
International school on algebraic geometry and algebraic groups
Hanoi, October 31 - November 11, 2022

Tháng 9 2022
Tháng 8 2022

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Differential Equations and Applications
Hanoi, August 17-20, 2022

Hội nghị, hội thảo
Vấn đề trong đại số giao hoán tổ hợp
Hà Nội, 22/8/2022

Tháng 7 2022

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong Phương trình đạo hàm riêng và Giải tích phức
Viện Toán học, ngày 6/7/2022

Hội nghị, hội thảo
WORKSHOP ON RANDOM STRUCTURES AND RELATED TOPICS
HANOI, 6-7 JULY 2022

Tháng 6 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Tháng 4 2022

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 20
Ba Vì, 21-23/4/2022

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Toán học 2022"
Thời gian: ngày 28-29/4/2022

Tháng 3 2022

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong đại số và lý thuyết số
Hà Nội ngày 4-5/3/2022.

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong Lý thuyết Kỳ dị và ứng dụng
Viện Toán học, ngày 11/03/2022

Hội nghị, hội thảo
Ngày toán học quốc tế 2022: Toán học kết nối chúng ta
Hà Nội, 14/03/2022

Hội nghị, hội thảo
Phương trình vi tích phân và ứng dụng
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, ngày 29/03/2022

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới