Hội nghị

Tháng 11 2021

Hội nghị, hội thảo
International school on Algebraic Geometry and Algebraic Groups and Workshop on Commutative Algebra and Algebraic Geometry
Hanoi, 1/11/2021-12/11/2021 and Cat Ba, Hai Phong, November 13-16, 2021

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (ICDMCS)
Dalat, Vietnam November 28– 30, 2021

Tháng 10 2021
Tháng 9 2021

Hội nghị, hội thảo
Phương trình bậc phân số và một số chủ đề liên quan
Hà Nội, 25 và 26 tháng 09 năm 2021

Tháng 8 2021

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “Tannakian Categories”
Hà Nội, 23-26/8/2021

Hội nghị, hội thảo
Graduate School on Mathematics of Random Systems: Analysis, Modelling and Algorithms
Hanoi, 30 August-10 September, 2021

Tháng 7 2021

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2021"
Hà Nội, 5/7 đến ngày 23/7/2021

Tháng 5 2021
Tháng 4 2021
Tháng 1 2021

Công bố khoa học mới