Hội nghị

Vấn đề trong đại số giao hoán tổ hợp
Hà Nội, 22/8/2022
Thời gian: 9h-17h, 22/8/2022
Địa điểm: Phòng 301 A5, Viện Toán học (dự kiến).
Mục tiêu: Tạo một diễn đàn để các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh trình bày các kết quả mới, thảo luận về một số bài toán mở trong đại số giao hoán tổ hợp. Các chủ đề thảo luận tại hội thảo có thể bao gồm iđêan đơn thức, cấu trúc của giải tự do phân bậc, giải tự do của chuỗi iđêan bất biến dưới tác động của nhóm đối xứng, bao đóng nguyên, cấu trúc của vành địa phương, và các vấn đề liên quan.
Báo cáo mời: Trần Quang Hóa (ĐH Sư phạm, ĐH Huế), Trần Nam Trung (Viện Toán học, Viện HLKHCN VN).
Đăng ký tham dự: Xin gửi về ngdhop tại(=@) gmail.com. Hội thảo không thu phí tham dự.
Chương trình chi tiết xem tại đây.

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới