Nguyễn Thị Thúy Nga


ThS

Trung tâm Đào tạo sau đại học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 2, Nhà A14
Điện thoại: +84 (0)4 37563474
Email: nttnga AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

  • Năm sinh: 1991
  • Nơi sinh: Lâm Thao-Phú Thọ

2014: Đại học: Đại học Sư phạm Hà Nội