Nguyễn Anh Tú


TS. NCV

Phòng Phương trình vi phân
Hướng nghiên cứu: Phương trình đạo hàm riêng


Liên hệ
Phòng làm việc: 309, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/ 309
Email: natu@math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ: 2008, Đại học Chicago

Chuyên ngành: Phương trình đạo hàm riêng


Các vị trí công tác đã qua

  • 2012-2013: Postdoctoral fellow, National Taiwan University, Taiwan.
  • 2009-2012: Acting Assistant Professor, University of Washington, Seattle, USA.
  • 2008-2009: Postdoctoral Member, Institute for Advanced Study, Princeton, USA.

Các lĩnh vực quan tâm: Phương trình đạo hàm riêng


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Hoai-Minh Nguyen, Nguyễn Anh Tú, Approximate cloaking for the heat equation via transformation optics, Mathematics in Engineering, 775-788, 2019
2Nguyễn Anh Tú, Jenn-Nan Wang, Estimate of an inclusion in a body with discontinuous conductivity, Bulletin Inst. Math. Academia Sinica, New Series, 9 (2014), 45-56.
3Nguyễn Anh Tú, Jenn-Nan Wang, Quantitative uniqueness estimate for the Maxwell system with Lipschitz anisotropic media, Proc. Amer. Math. Soc. 140 (2012), 595-605.
4Nguyễn Anh Tú, Yu Yuan, A priori estimates for the Lagrangian mean curvature flows, Int. Math. Res. Not. 19 (2011), 4376-4383.
5Nguyễn Anh Tú, On a question of Landis and Oleinik, Trans. Amer. Math. Soc. 362 (2010), 2875-2899.
6Nguyễn Anh Tú, Power series solution for the modified KdV equation, Electron. J. Diff. Eqns., 71 (2008), 1-10.