Phí Tiến Cường


CN

Trung tâm Đào tạo sau đại học
Hướng nghiên cứu: Xác suất thống kê, Lý thuyết đồ thị, Thống kê sinh học


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại: +84 24 37563474
Email: cuong.tienphi@gmail.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1994
Nơi sinh: Thạch Thất- Hà Nội

  • 2012 - 2016: Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2016 -2017: Cao học quốc tế khóa 10, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Các lĩnh vực quan tâm: Xác suất thống kê, Lý thuyết đồ thị, Thống kê sinh học, …

Tiền ấn phẩm
1Phí Tiến Cường, Event-Scheduling Algorithms with Kalikow Decomposition for Simulating Potentially Infinite Neuronal Networks, SN Computer Science