Vũ Thị Hướng


ThS

Trung tâm Đào tạo sau đại học
Hướng nghiên cứu: Toán kinh tế, Điều khiển tối ưu, Tối ưu


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 213, Nhà A5, Viện Toán học
Điện thoại: 047563474 ext 213
Email: vthuong AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học
Năm sinh: 1989
Nơi sinh: Thái Bình

  • Đại học: 2007-2011, Khoa Toán, Đại học sư phạm Thái Nguyên
  • Cao học: 2011-2013, Viện Toán học

Các vị trí công tác đã qua:

  • 2017-nay: Nghiên cứu viên, Trung tâm Đào tạo sau đại học, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2013-2014: Nghiên cứu viên, Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Các lĩnh vực quan tâm: Toán kinh tế, Điều khiển tối ưu, Tối ưu

Danh sách gần đây
1Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, On the Stability and Solution Sensitivity of a Consumer Problem, Journal of Optimization Theory and Applications, 175 (2017), 567--589.